X-ray cihazları hastane, iş yerleri, devlet kurumları, alışveriş merkezleri v yüksek güvenlik öncelikli yerlerde sıklıkla bulunur. İnsanların yoğunlukta olduğu ve güvenliğin max. olması gereken her yerde bu cihazlara rastlanılabilmektedir. Güvenlik sistemlerinin önemli bir parçasını oluşturarak giriş ve çıkış kapılarında yer alır. Çeşitli büyüklükteki bagajların banda konulmasıyla çalışır. X ışınları bagajların iç yüzeyini tarayarak maddeleri gruplara ayırır ve ana kontrol ekranına gönderir. Monitörde organik ve inorganik maddeler farklı renklerle belirtilir. Böylelikle tehlike arz eden durumlar derhal saptanarak müdahale edilir.

Cihazın belirli ana kısımları bulunmaktadır. X ray in ilk kurulumu aşamasında bunların tamamının bilgilendirilmesi tarafınıza yapılmaktadır. Özel eğitim görmüş güvenlik güçleri tarafından kontrolü sağlanarak, gerektiği durumlarda önlem alma yetkisi bulunmaktadır. Renk kodları ve duyarlılık seviyesi sizin izniniz ve arzunuz doğrultusunda yapılır. Organik ve organik olmayan madde tespiti için kullanılan renk kodu cihazın en önemli aşamalarından birisidir. Buna ek olarak, hassasiyet seviyeside güvenlik sisteminizin durumuna göre seçilebilmektedir. Kullanılması planlanan ortama ve amaca göre bu seviye düşürülebilir ya da arttırılabilir. Genellikle havaalanlarında bu seviye en yüksek düzeydedir. İşyerleri gibi daha düşük güvenlik gerektiren alanlarda arzuya göre seviye yazılım kodlamaları tarafımızdan yapılmaktadır. Bu iki düzey arasında bariz farklar bulunmaktadır. Prensipte her iki duyarlılıktaki cihazda aynı şekilde çalışır. Yalnızca metal para, takı, saat, kemer gibi eşyaları ayırt etme konusunda farklılaşırlar. Çoğunlukla, hastane ve iş yerleri gibi düşük önlem gerektiren alanlarda saat, para, metal para gibi objelerde herhangi bir uyarı verilmez. Fakat arzunuz doğrultusunda bu duyarlılık seviyesi arttırılarak sinyal verilmesi sağlanır.

Standart alanlar için para, kemer, anahtar gibi temel eşyalara herhangi bir uyarı verilmez. Bu işleyişin hızlanması açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Kişilerin güvenliğinin maksimum olması amaçlanan her yerde sıklıkla karşılaştığımız x ray cihazı radyasyon yayar mı sorusuna da değinerek yazımızı bitirelim. Kurşun kaplama yapısı sayesinde herhangi bir radyasyon yayılımı olmaz. Kişiler üzerinde herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ayrıca, ayarlanabilir güvenlik düzeyi sayesinde üzerinizde taşıdığınız bozuk paralarla da geçiş yapma imkânı sunar.